SCA Coffee Throwdown

SCA Coffee Throwdown

Nä vi planerar events och händelser runt om i landet siktar vi på att engagera, inspirera och föra samman så många kaffeälskande människor vi bara kan. Och för att lyckas med det behöver våra events fortsätta vara innovativa och framförallt kreativa – det är så vi inspirerar och engagerar. 

Vi har skapat ett eventkoncept som låter oss föra samman gemenskaper över landet samtidigt som vi utvecklar människor genom roliga, snabba och innovativa kaffetävlingar.